Jong Management

Algemene Leden Vergadering 2021

Beste JM-ers, 

 

Allereerst wenst het bestuur iedereen een succesvol en gezond 2021 toe zowel zakelijk als prive.

Volgens de traditie beginnen we het JM jaar met de ALV. Het belangrijkste moment in het jaar als het over de invulling, het beleid en de toekomst van JM Zeeuws Vlaanderen gaat. Van groot belang dat je aanwezig bent dus! 

 

ALV JM Zeeuws Vlaanderen 28 januari 2021

Het programma is als volgt:

 

19.15 - 19:30 uur: inloggen  

19:30 - 21:00 uur: ALV

21:00 uur: Napraten en borrelen

 

Agenda ALV 2020

1. Opening
2. Verslag 2020
3. Financieel verslag
4. Bestuurszaken

5. evenementen 2021

6. Wvttk en rondvraag
7. Einde

Aan- en afmelden voor de ALV kan tot en met 26 januari.

 

Wederom vragen we jullie om de JM-enquete in te vullen. Jullie imput is heel belangrijk !!

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTY2eZcxE-Vbexx203IalJlyPnyqnlQPomu0jlCu82DAlsxA/viewform?usp=sf_link

Welkom bij de jaarlijkse enquête van Jong Management 2020. Net als vorig jaar wil het bestuur graag meetbaar maken hoe de leden het afgelopen JM-jaar hebben ervaren. Om die reden hebben wij wederom een enquête opgesteld. Wij verzoeken iedereen deze uiterlijk voor 23 januari in te vullen.
docs.google.com

graag de enquete invullen voor 23 januari

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur JM Zeeuws Vlaanderen 

 

Algemene Leden Vergadering 2021

@Home

Auto Lopen Tram Fiets