Jong Management

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 8 september 2020 vindt onze jaarlijkse ALV plaats. Een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Tijdens deze ALV zullen er 3 bestuursleden afzwaaien (Tessa, Ilko en Nick) en verwelkomen wij Su-Anne, Chriss en Dennis als nieuwe bestuursleden. 

 

Programma

 

Graag heet het bestuur jullie welkom vanaf 17.30 uur bij Wijnfort Lent, waar we aftrappen met een borrel. Aansluitend zullen we omstreeks 18.00 uur starten met de ALV. Na de ALV staat er een heerlijk diner voor ons klaar. Heb je dieetwensen? Geef het (tijdig) door aan Maartje, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

 

Agenda

 

De agenda van de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter;
 2. Terugblik op bijeenkomsten afgelopen jaar;
 3. Voorstel tot goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 oktober 2019;
 4. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2019;
 5. Voorstel tot décharge van het bestuur over het jaar 2019;
 6. Afscheid van bestuursleden Tessa van Doremaele, Ilko Bosman en Nick Pollmann;
 7. Benoeming nieuwe bestuursleden: Su-Anne van Waes, Chriss van Pul en Dennis Kuipers;
 8. Plannen en vooruitblik op bijeenkomsten 2020/2021;
 9. Toelichting door Dennis Kuiper op de kringopbouw en ledenopkomst;
 10. Toelichting over de samenwerking met VNO-NCW;
 11. W.v.t.t.k.;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

 

 

Wij hopen jullie allen op 8 september a.s. bij Wijnfort Lent te mogen begroeten!

 

* De notulen van 8-10-2019 en het financieel verslag 2019 worden separaat toegezonden.  

 

Algemene ledenvergadering

Wijnfort Lent
Bemmelsedijk 4
Nijmegen

Auto Lopen Tram Fiets