Jong Management

ALV 2021

Tussen onze frisse start en de boekenclub (18 feb) in, is het tijd voor de jaarijkse ALV.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 9 februari om 20.00u via Teams (link ontvang je vooraf in je mail)!

We willen graag gezamelijk terugkijken op 2020 en natuurlijk onze vooruitblik 2021 doornemen. De agenda is als volgt:

 

- Opening

- Terugblik 2020

- Leden & bestuur

- Terugkoppeling Enquète

- Financieel overzicht en decharge

- Congres 2022

- Vooruitblik 2021

- Afsluiting

 

We streven ernaar het kort en krachtig te houden ;-) en hopen zoveel mogelijk mensen op ons scherm te zien!

 

Graag aan- of afmelden via website of app.

 

Groet, het bestuur

 

 

Data 2021: 

Donderdag 18 februari: boekenclub

Donderdag 18 maart: bijeenkomst

Zaterdag 10 en zondag 11 april: Rally (facultatief)

Donderdag 15 april: bijeenkomst

Donderdag 20 mei: bijeenkomst

Vrijdag 18 juni: BBQ + partner

Vrijdag 16 juli: summerbreak (facultatief)

September: golftoernooi (facultatief)

Donderdag 16 september: bijeenkomst

Donderdag 21 oktober: bijeenkomst

Donderdag 18 november: bijeenkomst

Vrijdag 10 december: Kertsdiner + partner

 

ALV 2021

thuis/teams

Auto Lopen Tram Fiets