Jong Management

ALV 9 januari 2020

Beste JM-er,

Donderdag 9 januari aanstaande staat de algemene ledenvergadering van 2020 alweer voor de deur en die wordt dit jaar gehouden bij Grand Café d'n Ingel te Maastricht.

Wij toosten dan graag samen met jullie allemaal op het nieuwe jaar en kijken dan terug op een mooi en inspirerend JM-jaar 2019. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke zaken die aan bod komen zoals de (nieuwe) samenstelling van de ledencommissie, kascontrolecommissie alsmede de stemming en vorming voor/van het nieuwe bestuur.

Wij nodigen jullie bij dezen graag uit voor de jaarvergadering van donderdag 9 januari 2020.

Jullie zijn alsdan vanaf 18.00 uur van harte welkom op onderstaande locatie. De ALV vangt aan om 18.30 uur waarbij voorts voor een hapje en drankje gezorgd wordt.

Locatie:

Grand Café d'n Ingel, Vrijthof 13 te 6211 LD Maastricht.

Graag uiterlijk dinsdag 7 januari aanstaande via de website aanmelden.

Tot dan!

Hartelijke groet,

Ine, Marijke, Arjen en Jean-Michel

 

ALV 9 januari 2020

Grand Café D'n Ingel
Vrijthof 13
6211 LD Maastricht

Auto Lopen Tram Fiets