Jong Management

BBQ 2020

 

Beste JM'er,

Wij mogen weer...! Dus, rekening houdende met de RIVM-richtlijnen, tijd voor een heerlijke barbecue! 

Onder het genot van een hapje en een drankje ontvangen wij jullie dit jaar graag in Huize Schots.

 

17.30 uur        ontvangst 

18:00 uur        aanvang BBQ

 

De locatie:

 

Kruisbergstraat 82

6444 BJ Brunssum

Tel. 06-29204693

 

Zoals gebruikelijk is de BBQ additioneel en staat deze in het teken van bourgondische gezelligheid in een prachtige omgeving, maar dit jaar helaas zonder partners en kinderen.

Voor deze kringbijeenkomst geldt een eigen bijdrage van € 25,00. Gelieve je uiterlijk vrijdag 5 juni aanstaande aan te melden en bij de aanmelding het bedrag over te maken naar IBANnummer NL26RABO0151737851 ten name van A. Schots.

 

Het weer hebben we niet in de hand, maar jullie aanwezigheid is in ieder geval het belangrijkste ingrediënt voor een geslaagde kringbijeenkomst!

 

Tot snel!

 

Hartelijke groeten,

Bonny, Arjen, Christian en Jean-Michel

BBQ 2020

Huize Schots
Kruisbergstraat 82
Brunssum

Auto Lopen Tram Fiets