Jong Management

Oprichting van ziekenhuis en Breast Care NL

Het oprichten van een ziekenhuis en de meerwaarde van focus, specialisatie en klantgerichtheid

Bestuurder Marjolein de Jong van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), gespecialiseerd in borst(kanker)zorg, hebben wij bereid gevonden om ons mee te nemen in de volgende thema’s: Het oprichten van een ziekenhuis en de meerwaarde van focus, specialisatie en klantgerichtheid. Naast het bieden van excellente medische zorg stelt het AMZ de patiënt werkelijk centraal.

Patiënt- of klantgerichtheid is een must voor iedere organisatie. Juist ook de zorg hoort per definitie gastvrij en mensgericht te zijn. Er zijn vaak tientallen redenen en obstakels te bedenken waarom dit niet of grotendeels niet lukt. En toch is het vaak minder lastig dan u denkt. Een aantal eenvoudige aanpassingen en handreikingen maken al een groot verschil. Hoe dan? Marjolein de Jong neemt u graag mee in het waarom, wat te doen en ‘hoe dan wel? ’. Aan de hand van het voorbeeld van het Alexander Monro Ziekenhuis wordt dit verder toegelicht.

 

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Daarbij is er nog veel onbekendheid bij vrouwen en mannen over risicofactoren en vroege herkenning. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen en spelen een belangrijke rol in de overdracht van de erfelijke aanleg. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd meer dan 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

 

Marjolein de Jong                                                                                        

Bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis,

Voormalig oncologisch chirurg,

Oprichter Stichting Breast Care Foundation,

Oprichter Breast Care Nederland


Praktische gegevens Online sessie

woensdag 10 maart
19:45 uur digitale inloop
20:00 uur start presentatie ca 60-75 minuten
Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

21:30/45 afsluiting

Via onderstaande link kom je in het event:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzMzE1NTctNTJhZS00ZjcxLWJhM2MtNjk3ZGNmNzI2Yzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a15904d-3fd9-4256-a753-beb05cdf0c6d%22%2c%22Oid%22%3a%22cece8dba-4f46-4f1e-bd15-ff20ed872e56%22%7d

 

We hopen dat er velen van jullie aan gaan sluiten.

Groet, 

Joris en Dave

Oprichting van ziekenhuis en Breast Care NL

NTB

Auto Lopen Tram Fiets