Jong Management

Bus naar Ondernemer vh Jaar Verkiezing

Zoals de oplettende leden al hebben gezien is ons kringlid Frank Koreman genomineerd voor ondernemer van het jaar.
Om hem te steunen hebben we het activiteitenprogramma iets aangepast en van de verkiezing op 12 april een kringactiviteit gemaakt.


De bedoeling is om gezamenlijk met een bus naar Utrecht te gaan. Vertrek zou dan van het Schoolakkerplein in het Ginneken in Breda kunnen zijn waar je makkelijk en gratis kunt parkeren.
Eten verzorgen we dan in de bus middels pizza’s oid. Vertrek +/- 17.30 uur.


We weten intussen dat er ook enkele kwartetten gepland staan op 12 april en hopen dat waar mogelijk hierin geschoven kan worden voor een zo groot mogelijke opkomst om Frank te ondersteunen.


De geplande activiteit op 18 april komt hiermee te vervallen. Wel ben je zelf vrij om net als andere kringleden naar de Lenteprikkel te gaan op deze dag.


Aan- en afmelden mogelijk tot en met 31 maart!!

Bus naar Ondernemer vh Jaar Verkiezing

House of Performance
Hamburgerstraat 30
3512 NS Utrecht

Auto Lopen Tram Fiets