Jong Management

Digitale ALV

Op dinsdag 1 november 2022 vindt onze jaarlijkse ALV plaats. In tegenstelling tot andere jaren houden we de ALV online. Hierdoor creeren we ruimte om een extra inhoudelijke bijeenkomst te houden.

Een moment om terug te blikken en vooruit te kijken.  

 

Programma

De link volgt en staat open vanaf 19:45uur zodat er gezellig even voorgekeuveld kan worden. Om 20:00uur start de ALV.

Wanneer je voor 21 oktober aangemeld bent sturen we je een borrel pakketje toe.

 

* De notulen en het financieel verslag worden voor de vergadering verstrekt.  

 

Digitale ALV

ONLINE TEAMS

Auto Lopen Tram Fiets