Jong Management

JM Straight-Line Leadership Exclusive sessie

Wij hebben Simon De Clerck, een van de weinige Straight-Line coaches in Europa, bereid gevonden om exclusief voor onze kring een online sessie te organiseren  op woensdag 10 februari om 20 uur.

 

Simon werkt in Nederland en België met de top van het bedrijfsleven: ondernemers, C-level en MT-teams, en helpt ze om meer resultaten te creëren in business, privé en gezondheid/vitaliteit.

De Context van de sessie

Doeltreffend handelen kan een uitdaging zijn in de huidige maatschappij, die onnodig complex en omslachtig is geworden. De praktische tools van Straight-Line Leadership stellen je in staat om effectief om te gaan met je medewerkers/teamleden en om met snelheid en kracht vooruit te (blijven) bewegen in deze turbulente tijden.

 

Inhoud

  De online bijeenkomst voorziet je van:

 - Fundamenteel inzicht in communicatie;

 - Wat ondervangt de conversaties "onder tafel";

- Eigenaarschap te installeren bij medewerkers/team;

- Faalwerk tegen te gaan wat invloed heeft op het bedrijfsresultaat.

 

Als mede JM-lid doet Simon dit kosteloos, wat niet wil zeggen dat het gratis is. Je betaalt namelijk met je aandacht en commitment om voorbereid op te komen dagen.

Hij verzoekt diegene die er bij zullen zijn de eerste 5 hoofdstukken van het boek Straight-Line Leadership te lezen of te luisteren en vooraf 2 vragen te beantwoorden.

 De antwoorden zullen wij verzamelen en aan Simon verstrekken zodat hij de inhoud van de sessie kan aanpassen op datgene wat voor jou het allerbelangrijkste is om aan te pakken.

 De  deadline hiervoor is 7 februari om 21:00u.

 Antwoorden kun je mailen naar Shanna@tegar.nl.

De PDF van de eerste 5 hoofdstukken kun je downloaden via: https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.straightlineleadership.eu%2F&data=04%7C01%7Cmaartje.beckers%40c.hasbro.com%7C0f0a4df4fcb74c21d96408d8c3c6debf%7C701edd3ec7a84789b1ce8a243620d68f%7C0%7C0%7C637474606196550391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s4Dn3xneglrYlWbZmtsruIAqkq9rLqhdyGEQRbnKnKU%3D&reserved=0

 

De  audio versie kun je vinden via: https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thrive.eu%2Fstraight-line-leadership-audioboek%2F&data=04%7C01%7Cmaartje.beckers%40c.hasbro.com%7C0f0a4df4fcb74c21d96408d8c3c6debf%7C701edd3ec7a84789b1ce8a243620d68f%7C0%7C0%7C637474606196550391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NGF5y3JKU7QjoVwPG742lhB2BdDl05EX3T62VQUG6EY%3D&reserved=0

 

De 2 vragen:

     Wat is je grootste uitdaging op dit moment?

    Wat is je grootste tekortkoming als leider?

  

De link voor de online sessie zal je tijdig toegestuurd worden in een aparte email.

Aangezien we nog een leuke verrassing hebben voor alle deelnemers is het belangrijk dat jullie je uiterlijk 5 februari aanmelden. Dan is er nog genoeg tijd om het te regelen.

 

Wij hebben er zin in!

Groet,

Bert & Shanna

JM Straight-Line Leadership Exclusive sessie

NTB

Auto Lopen Tram Fiets