Jong Management

Europa in Corona-crisistijd

Beste JM-ers,
 
Het is nog niet mogelijk om elkaar in real-life te ontmoeten. Daarom nodigen we jullie graag opnieuw uit voor een digitale JM-bijeenkomst.
 
Mathieu Segers, hoogleraar Eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht, zal ons op donderdag 14 mei 2020 bijpraten over de impact en gevolgen van de Corona-uitbraak voor de Europese Unie.
 
De laatste weken werd duidelijk dat ook de Europese samenwerking niet immuun is voor het Coronavirus: EU-landen die het Corona-virus binnen hun land beteugelen op een manier die strijdig is met de EU-waarden, ongenoegen bij verschillende EU-landen over de houding van andere leden aangaande de verzochte financiële EU-steun, etc. Door de huidige situatie is de crisis in het onderling vertrouwen van de eurolanden meer zichtbaar geworden. Zal Corona de EU fundamenteel veranderen? Hoe zal vanuit de EU de democratie in bepaalden landen worden beschermd? Heeft het Corona-virus invloed op de verhoudingen van Europa met Amerika en China?
 
Kortom, een hele reeks aan vragen waarop Mathieu Segers zal ingaan en waarbij hij – voor een goed begrip – ook een stuk achtergrond zal geven over de Europese Unie.
 
We starten om 19.30 uur stipt. De verwachte eindtijd is – afhankelijk van de interactie – voorzien omstreeks 21.30 uur.
 
Jullie kunnen deelnemen aan de digitale bijeenkomst door het programma Zoom te downloaden en te klikken op de link die jullie per e-mail zal worden toegestuurd. Gelieve tijdig het programma te downloaden en eventuele technische problemen tijdig vooraf te melden.
 
Het programma is als volgt:
 
Blok 1: Nederland en Europese integratie: wat betekent Nederland en Europa voor elkaar?
Blok 2: Euro, Eurozone en ECB: Europa vanuit financieel perspectief bezien
Blok 3: Europa en de wereld: Verhoudingen van Europa met Amerika en China, etc.
 
Mathieu Segers zal aangaande elk blok een inleiding geven waarna er plaats is voor interactie en discussie.
 
 
Het wordt een actuele en interessante sessie! Wij kijken er naar uit en hopen jullie in groten getale online te zien.
 
Graag aan-/afmelden via de aanmeldknop zoals gebruikelijk.
 
Tot dan!
 
Met hartelijke groet,
Bart, Roger, Marijke & Ine

Europa in Corona-crisistijd

NVT

Auto Lopen Tram Fiets