Jong Management

Algemene ledenvergadering Kring Arnhem-Nijmegen

Op dinsdag 12 oktober vindt onze jaarlijkse ALV plaats. Een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. 

 

Programma

Graag heet het bestuur jullie welkom vanaf 17.30 uur bij de Meesterproef in Nijmegen, waar we aftrappen met een borrel. Aansluitend zullen we omstreeks 18.00 uur starten met de ALV. Na de ALV staat er een heerlijk diner voor ons klaar. Heb je dieetwensen? Geef het (tijdig) door aan Su-Anne, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

 

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter;
 2. Terugblik op bijeenkomsten afgelopen jaar;
 3. Voorstel tot goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 september 2020;
 4. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2020;
 5. Voorstel tot décharge van het bestuur over het jaar 2020;
 6. Afscheid van bestuurslid Maartje ter Horst;
 7. Benoeming nieuw bestuurslid Marcel Wijdeven;
 8. Plannen en vooruitblik op bijeenkomsten 2021/2022;
 9. Toelichting door Dennis Kuijper op de kringopbouw;
 10. Toelichting over de samenwerking met VNO-NCW;
 11. W.v.t.t.k.;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

 

* De notulen van 2020 en het financieel verslag 2020 worden separaat toegezonden.  

Algemene ledenvergadering Kring Arnhem-Nijmegen

De Meesterproef
Waalbanddijk 14
6541AJ NIJMEGEN

Auto Lopen Tram Fiets