Jong Management

JM Delft | Januari

JM Delft | Januari

Deze avond houden we onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel bij de Wijnhaven in Delft. Doel is deze avond elkaar te ontmoeten en te proosten op het nieuwe jaar. Daarnaast willen we deze avond inventariseren welke onderwerpen bij je leven en hoe we deze het beste komend jaar aan bod kunnen laten komen. Van harte welkom!

Inloop: 18:00
Eten: 18:30
Borrel: 20:00

JM Delft | Januari

Cafe de Wijnhaven
Wijnhaven 22
2611 CS Delft

Auto Lopen Tram Fiets