Jong Management

JM HRLM ALV 2021

Met onze kring starten we 2021 met de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering!

Dat doen we op woensdag 20 januari om 20:00 uur. De ALV zal online plaats vinden, omdat we helaas nog niet fysiek samen kunnen komen. 

Zorg dat je erbij bent, want: 

  • We maken het jaarprogramma van 2021 bekend waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Bedenk voor de vergadering wat voor activiteitet of event jij graag zou willen mede-organiseren en met wie. Kun je er niet bij zijn? Dan kun je van te voren je ideeen met ons delen. Anders wordt je ergens ingedeeld. 
  • We benoemen een nieuw bestuurslid. Voor de oplettenden onder ons: de kerstkaart die jullie allemaal ontvangen hebben is ook ondertekend door een aspirant bestuurslid: Claudia van Meurs. Tijdens deze ALV wordt ze officieel benoemd als bestuurslid. Alleen als alle JM leden het daar mee eens zijn, uiteraard :-) 
  • Er wordt kort aandacht besteed aan de financien. Ook niet onbelangrijk. 
  • En jullie krijgen een ledenupdate, waarbij we het heugelijke nieuws delen dat ons trouwe JM lid Hans Westerman vanwege corona nog een jaar langer JM lid zal blijven. 

Kortom, de belangrijkste vergadering van het jaar waar je bij moet zijn. Graag even aanmelden via de JM app. We hopen jullie allemaal (online) te zien de 20ste! 

 

Bestuurlijke groeten,

Niels, Jaap, Richard, Claudia en Rosalie 

 

 

 

JM HRLM ALV 2021

Online

Auto Lopen Tram Fiets