Jong Management

'Top' in de ruimste zin van het woord!

Allen, 

 

Nemen we het woord ‘top’ in de ruimste zin van het woord, dan zal het in de praktijk niet veel uitmaken welke top we willen bereiken: de top van de Mount Everest of de top binnen het bedrijfsleven. Passie, een goede strategie en doorzettingsvermogen zijn bij beide even noodzakelijk.

 

Edmond Öfner, de eerste Nederlander die de top van de Mount Everest bedwong én de Noordpool bereikte, legt metaforen tussen succesvol teamwork tijdens expedities en in het bedrijfsleven. Wanneer zijn mensen bestand om onder grote fysieke en mentale druk optimaal te kunnen presteren?

 

Op dinsdag 17 november 2020 neemt Edmond Öfner ons mee in zijn opgedane inzichten. Een presentatie met spectaculaire beelden/metaforen, gepresenteerd door een pionier én rasverteller!

 

Na het verhaal van Edmond maken we de brug naar jouw perspectief en wat betekent voor jou de top bereiken?

 

Meld je direct aan voor deze bijzondere avond.

 

Programma:

19:45 uur (digitale) inloop

20:00 uur start verhaal Edmond Öfner + ruimte voor vragen

21:00 uur interactie in break-out rooms

21:30 uur afsluiting

 

We doen deze meeting weer met ZOOM. De ZOOM uitnodiging komt via de Jong Management app (gebruik je een mobiele telefoon of tablet? Zorg er dan voor dat je de app hebt gedownload en je software geupdate is!).

 

Tot dinsdag 17 november 2020.

 

PS.

Nieuw jaar en nieuwe data voor in je agenda! Zet ze dus weer vast voor wederom een bijzonder jaar met bijzondere bijeenkomsten:

- vrijdag 15 januari 2021 (nieuwjaarsdiner);

- dinsdag 16 februari 2021;

- dinsdag 16 maart 2021;

- dinsdag 20 april 2021;

- dinsdag 18 mei 2021;

- dinsdag 15 juni 2021.          

'Top' in de ruimste zin van het woord!

Digital

Auto Lopen Tram Fiets