Jong Management

VirMiBo #3: In gesprek met Stan Kaatee (17-4-2020)

Op vrijdag 17 april aanstaande gaan we online (via Google Meet) in gesprek met Stan Kaatee, directeur Economische zaken bij de gemeente Amsterdam. Katee werkte eerder als raadadviseur Financiën bij het Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken en daarvoor als hoofd Bureau Beleidsvoorbereiding bij DG Rijksbegroting van het ministerie van Financiën.

De Rijksoverheid en lokale overheden zijn momenteel druk doende op het Corona-dossier om burgers en bedrijven op de juiste wijze te informeren en ondersteunen. Met betrekking tot ondernemers doen zij dat onder meer met het faciliteren van de BMKB-regeling, de werktijdverkorting - per 6 april vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Directie Economische Zaken onder leiding van Stan Kaatee. 

Corona
Op vrijdag 17 april (15.45 uur) kunnen wij Stan bevragen op alle actuele 'Corona'-onderwerpen die op dit moment bij onze bedrijven spelen. Omgekeerd is Stan benieuwd hoe wij als JM’ers de afgelopen Corona-periode hebben ervaren, om zo informatie op te kunnen halen als terugkoppeling voor het beleid in Amsterdam. 

Vragen
Wij zullen voorafgaand aan het gesprek met Stan in de JM-appgroep een link delen naar het Google Meet-event, zodat iedereen kan aansluiten. Denk van te voren vast na over welke vragen je Stan graag zou willen voorleggen en stuur die - bij voorkeur - alvast door aan Kasper (vragen tijdens het gesprek kunnen ook via de app met Kasper worden gedeeld, of anders via de chatfunctie in Google Meet). Op die manier houden we het overzicht tijdens het gesprek.

Afsluitend kunnen we dan online uiteraard weer samen het glas heffen, dus hopelijk graag digitaal tot ziens op vrijdag 17 april a.s. om 15.45 uur

Groeten, 

Het Bestuur

VirMiBo #3: In gesprek met Stan Kaatee (17-4-2020)

Online!
(link naar de online uitnodiging volgt per Whatsapp)

Auto Lopen Tram Fiets