Jong Management

Workshop Gelaatkunde

Beste JM-ers,

 

Donderdag 8 november aanstaande willen wij jullie uitnodigen voor een workshop: 

 

                   "GELAAT- EN KARAKTERKUNDE

                  BIJ COACHING EN COMMUNICATIE"

 

Feit is dat wij overal en altijd met mensen te doen hebben. Zeer zeker in een organisatie!

Kennis van de mens in het algemeen is een must om op een adequate wijze met jezelf en met je medemens te communiceren vooral in een organisatie en op de werkvloer in welke situatie dan ook.

De sublieme kennis van de mens vervat in de unieke leer en methode van de Gelaat- en Karakterkunde zal van onschatbare waarde blijken.

Het verschaft de mogelijkheid om aan de hand van de uiterlijke kenmerken van de holistische mens zijn karaktereigenschappen, zijn vermogens, zijn kwaliteiten en de sterke en zwakke kanten van de persoon te herkennen.

 

Deze avond zullen wij met behulp en toepassing van voornoemde kennis van de Gelaat- en Karakterkunde, het coachen en het communiceren in velerlei vormen praktisch onder de loep nemen.

Toepassing hiervan dient te leiden tot een gezonde werksfeer en meer productiviteit op de werkvloer door praktische en doelgerichte coaching en communicatie naar de groep en vooral naar het individu, immers zij vormen het team.

Indien dit wordt toegepast naar elk individu zal een team ontstaan dat tot succes zal leiden.  

 

Programma:

Vanaf 18.00 uur zijn jullie welkom op het kantoor van Rob (Budé Group, Karveelweg 3 te Maastricht). Hapje staat klaar. 

Om 19.00 uur stipt start de Workshop, tot 21.30 uur. 

 

Wij kijken er naar uit! Tot de 8ste!

 

Groet, 

Ine, Rob, Anouk en Christine

 

 

Workshop Gelaatkunde

Budé - Karveelweg 3 Maastricht

Auto Lopen Tram Fiets