Jong Management

ALV bij Nolet Distillery in Schiedam (11 juni)

Beste JM'er,

Traditiegetrouw organiseren we halverwege het jaar een algemene ledenvergadering waarin we als landelijke vereniging samen de lopende zaken bespreken en de JM-koers bepalen. 

De eerste ALV van 2020 staat gepland op 11 juni as. en vindt plaatst bij Nolet Distillery in Schiedam waar we een rondleiding krijgen door de in 1691 opgerichte jeneverstokerij.

Over de locatie en het programma
Volgt later meer informatie. 

14.00-15.00 uur Logistiek, bottelarij, stokerij

15.00-16.00 uur ALV in het theater Molen De Nolet

16.00-17.00 uur Vervolg tour

17.00-17.45 uur Afsluiting/ snackje

18.00 uur optioneel eten

 

Over de ALV
De agenda en stukken voor de ALV (waaronder de jaarrekening) volgen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering.

Aanmelden
Ben jij erbij? Deze bijeenkomst staat open voor alle leden van JM. Je kunt je aanmelden via de gebruikelijke zwarte button in het groene vak.

 

Wil je mee eten na afloop van de vergadering en borrel? Mail dan naar info@jongmanagement.nl.  

We hopen op een mooie opkomst en een geslaagde ALV.

 

Het Dagelijks Bestuur van JM

`