Jong Management

JM HRLM - Borrel JM leden

Jong Management borrel voor leden en oud-leden. We hopen jullie dan allemaal te zien! Tot de 26ste. 

Organisatie is in handen van JM leden Rosalie en Niels 

`