Jong Management

23 September 2022 Zomer Borrel/BBQ

Voorlopig programma:

17:30 uur: Inloop

18:00 uur: Keverberg ExplorAR (Augmented Reality Tablet Route)

19:30/20:00: Buffet/Diner

23:00 uur: Laatste ronde!

 

* graag dieet/allergie doorgeven aan Annabelle.

`