Jong Management

Meadow

17.30 - 18.00 uur inloop
18.00 - 18.45 uur het ontstaan van Maedow door Koos
18.45 - 20.00 uur napraten, vragen stellen en eten

`