Jong Management

Landelijk bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van JM. Aan de hand van verschillende portefeuilles werken de DB-leden aan de ledenwerving, ledenbinding en faciliteren zij samen met de kringbesturen de persoonlijke en zakelijke groei van de leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat in 2021 uit:


Anouk Dijkstra (Voorzitter)

Anouk Dijkstra is sinds 1 oktober 2021 de voorzitter van Jong Management. Anouk kocht op haar 26e de aandelen van hun familiebedrijf Prevesco BV, een maakbedrijf in de staalindustrie die levert aan de industriële koudetechniek. Ze wijzigde het verdienmodel van niet-schaalbaar naar een schaalbaar model en bracht hun revolutionaire innovatie in thermodynamica in drie jaar tijd tot een commercieel succes. Anouk is tevens voorzitter van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Koude (knvvk & young cool) een wetenschappelijke kennisvereniging. Als voorzitter van het DB is Anouk het gezicht van Jong Management naar externe relaties en vertegenwoordigt ze JM binnen het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.


Jessie Brockhoff (Vice-Voorzitter)

Jessie Brockhoff is partner bij handelsroute.nl, een bedrijf dat ondernemers helpt in het realiseren van hun internationaliseringsambities. Dit doet zij onder andere door het organiseren van handelsmissies, matchmaking en zakelijke evenementen. Jessie was bijna drie jaar secretaris van kring Haarlem en is in februari 2018 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Jong Management. Als vice-voorzitter houdt zij zich o.a. bezig met JMI, het congres, SER Jongerenplatform.


Thomas Verweij (Penningmeester)

Thomas Verweij in sinds juni 2021 lid van het DB van Jong Management in de rol van penningmeester. Thomas fiscaal jurist bij BDO in Den Haag en adviseert o.a. directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren over hun fiscale positie. Daarnaast is Thomas al enige tijd enthousiast lid van kring RijnGouwe.

Daniël de Jong (Bestuurslid)

Daniël de Jong werkt bij familiebedrijf Avaq als adviseur op het gebied van risicomanagement, gespecialiseerd in safety- & securitymanagement en met vergaande kennis over privacy en integriteit. Met zijn creativiteit en gestructureerde aanpak brengt hij veiligheidsvraagstukken tot een goed einde. Sinds oktober 2019 is Daniël als algemeen bestuurslid lid van het Dagelijks Bestuur. Binnen het DB maakt Daniël zich sterk voor de website, JM app en IT-gerelateerde zaken. Daarnaast zit hij in de redactie van het e-magazine GROW.


Kirsten de Quillettes (Bestuurslid)

Kirsten de Quillettes is directeur van Recycling Consultants Nederland (RCN), een afvaladviesbureau voor (middel-)grote ondernemingen in Nederland, gevestigd in Waddinxveen. Sinds 2016 was ze voorzitter van kring Rijngouwe en per februari 2019 is Kirsten toegetreden tot het Dagelijks Bestuur. Daarin is zij verantwoordelijk voor de portefeuille ledenwerving.

Bart Verbiest (Bestuurslid)

Bart is mede-eigenaar en creatief directeur van RAADHUIS creative agency in Alkmaar. Ooit begonnen als vormgever met ambities om te willen ondernemen, nu ondernemer met ambities om te willen vormgeven. Werd verliefd op JM omdat het de enige 'netwerkclub' was waar je je échte versie kan laten zien, in plaats van je beste versie. Binnen het DB houdt Bart zich bezig met sponsoring en JM alumni. Daarnaast alles wat met het merk en verhaal van JM te maken heeft.


Nick Vlot (Bestuurslid)

Nick is eigenaar van VLOT, een familiebedrijf wat op een efficiënte en vakbekwame manier verschillende veiligheidsopleidingen en trainingen verzorgt in diverse branches zoals de techniek, installatie, groen en transport & logistiek. In oktober 2021 is Nick toegetreden tot het DB. Hiervoor was Nick al op-en-top JM'er en zette hij zich in als voorzitter van kring Drechtsteden en is hij lid van de commissie JM Connect.