Jong Management

Landelijk bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van JM. Aan de hand van verschillende portefeuilles werken de DB-leden aan de ledenwerving, ledenbinding en faciliteren zij samen met de kringbesturen de persoonlijke en zakelijke groei van de leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat vanaf 6 oktober 2018 uit:

Daan Lammers (Voorzitter)

Daan Lammers is met ingang van 6 oktober 2018 de nieuwe voorzitter van Jong Management. De geboren Eindhovenaar is de ondernemer achter het succesvolle internationale internetbureau Laméco met vestigingen in Eindhoven en Kaapstad. Naast ondernemer is Daan gastdocent bij Fontys Hogeschool en zeiler op Europees topniveau. Als voorzitter van het DB is hij het gezicht van Jong Management naar onze externe relaties en vertegenwoordigt hij JM oa. binnen het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.


Jessie Brockhoff (Vice-Voorzitter)

Jessie Brockhoff is partner bij handelsroute.nl, een bedrijf dat ondernemers helpt in het realiseren van hun internationaliseringsambities. Dit doet zij onder andere door het organiseren van handelsmissies, matchmaking en zakelijke evenementen. Jessie was bijna drie jaar secretaris van kring Haarlem en is in februari 2018 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Jong Management. Binnen het bestuur neemt zij de coördinatie van de landelijke evenementen op zich en houdt ze zich bezig met de marketing portefeuille.Bas Janssen (Penningmeester)

Bas Janssen is sinds begin 2017 onderdeel van het DB en vanaf de ALV in oktober officieel de penningmeester van de vereniging. Bas is Manager Finance bij IJsvogel Retail en lid van kring Utrecht. Daarnaast is hij de penningmeester van drie parochies in Utrecht en is hij namens JM lid van de VNO-NCW klankbordgroep Levensbeschouwing & Ondernemen. Naast zijn penningmeesterschap is Bas namens het DB ook betrokken bij de organisatie van het JM Golftoernooi.


Daniel de Jong (Bestuurslid)

Daniel de Jong is sinds oktober 2019 lid van het DB als algemeen bestuurslid. Daniel is adviseur veiligheid bij het familiebedrijf AVAQ Groep. AVAQ Groep levert diensten op het gebied van risicomanagement, privacy management, fysieke beveiliging, fraude- en integriteitsonderzoeken en arbo veiligheid.Niels van Buuren (Bestuurslid)

Niels van Buuren is sinds oktober 2019 lid van het DB als algemeen bestuurslid. Niels is CEO van Blue10. Blue10 levert een clouddienst om je binnenkomende facturen en andere administratieve documenten te digitaliseren. Binnen het bestuur is Niels verantwoordelijk voor Jong Management Internationaal, Alumni en sponsoring.


Kirsten de Quillettes (Bestuurslid)

Kirsten is directeur van Recycling Consultants Nederland (RCN), een afvaladviesbureau voor (middel)grote ondernemingen in Nederland, gevestigd in Waddinxveen. Sinds 2016 is ze voorzitter van kring Rijngouwe en per februari 2019 is Kirsten daarnaast toegetreden tot het Dagelijks Bestuur. Daarin is zij verantwoordelijk voor de portefeuille ledenwerving.