Jong Management

Landelijk secretariaat

Het landelijk secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor leden en externe contacten en ondersteunt het Dagelijks Bestuur in zijn taken. Het LS bestaat uit een algemeen secretaris en een secretaris ledenzaken & communicatie en is gevestigd in de Malietoren in Den Haag. Heb je vragen of opmerkingen? Mail of bel ons via 070-3490474 of info@jongmanagement.nl.

Lotte Meijborg
(Algemeen Secretaris)


Lotte Meijborg is als Secretaris verbonden aan het dagelijks bestuur van Jong Management. Vanuit de Malietoren in Den Haag werkt Lotte in het centrum van de vereniging. Door haar ervaringen in zowel de landelijke politiek als het verenigingsleven kent zij besluitvormingsprocessen van binnenuit. Binnen de vereniging is Lotte het aanspreekpunt voor leden en kringen. Verder is zij ondersteunend aan het dagelijks bestuur op allerlei fronten. Als u meer over de vereniging wil weten, of als lid een vraag hebt, mail gerust naar: l.meijborg@jongmanagement.nl.

Jesse Schreurs
(Secretaris Ledenzaken & Communicatie)

Jesse is sinds november 2016 werkzaam op het landelijk secretariaat. Samen met Lotte is hij verantwoordelijk voor de ondersteuning van het DB en de vereniging. Naast de ledenadministratie valt alle communicatie vanuit JM binnen zijn takenpakket. Heb je een inspirerend JM-verhaal, is er een evenement dat de aandacht verdient of is er iets anders dat interessant is voor de landelijke social media of website, mail dan gerust naar j.schreurs@jongmanagement.nl.