Jong Management

Landelijk secretariaat

Het Landelijk Secretariaat (LS) is het eerste aanspreekpunt voor leden en externe contacten. Zij ondersteunt het Dagelijks Bestuur (DB) en Hoofdbestuur (HB) in hun taken. Het LS bestaat uit een Landelijk secretaris en een Junior coördinator netwerkrelaties & events en is gehuisvest in de Malietoren in Den Haag.

Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail ons via 070-3490474 of info@jongmanagement.nl.

Sandie Chan
Landelijk secretaris


Sandie is sinds april 2020 werkzaam bij het Landelijk Secretariaat. Ze is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het Dagelijks Bestuur (DB), het Hoofdbestuur (HB) en de vereniging. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de (externe) communicatie. Heb je vragen, wil je een inspirerend ondernemersverhaal delen of ben je van de media en wil je weten hoe Jong Management over bepaalde onderwerpen denkt en heb je een (interview)verzoek aan ons? Neem dan contact op via s.chan@jongmanagement.nl of telefonisch via 06 - 158 70 580.


Luc Treebusch
Junior coördinator netwerkrelaties & events

Luc werkt sinds januari 2021 bij het Landelijk Secretariaat. Hij is verantwoordelijk voor de ledenservice en ondersteunt de kringen bij het organiseren van evenementen. Heb je vragen over de landelijke evenementen, je lidmaatschap of heb je interesse om lid te worden, neem dan contact op met Luc via l.treebusch@jongmanagement.nl of telefonisch via 06 - 86 88 96 00.