Jong Management

Lidmaatschap

Voordat je lid kunt worden van Jong Management, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aan welke criteria moet ik voldoen?

• Je bent een ondernemer, directeur of leidinggevende binnen een marktgerichte organisatie;
• die vanuit een managementfunctie leiding geeft aan personen en bedrijfsprocessen;
• die bereid actief is te participeren in onze vereniging;
• en bij aanvang van het lidmaatschap niet ouder is dan 38 jaar.

Daarnaast mag het lidmaatschap niet leiden tot een oververtegenwoordiging van de betreffende beroepsgroep in de kring. Het bestuur van de betreffende kring kan je hier meer over vertellen.

Val je binnen de doelgroep en wil je vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Meld je dan als geïnteresseerde aan via het contactformulier!

Contributie en opzeggen

De contributie voor het landelijke lidmaatschap van Jong Management bedraagt op dit moment € 255,- per jaar. Bij nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Hiernaast vragen de meeste kringen ook een aparte kringbijdrage. Deze wordt ook apart gefactureerd.

In alle gevallen (ook indien een lid de 'JM-pensioengerechtigde leeftijd' bereikt) moet het lidmaatschap vóór 1 december (per 13 februari 2019 aangepast en van kracht, zonder terugwerkende kracht. Was voorheen 1 november) schriftelijk (via info@jongmanagement.nl) worden opgezegd bij het landelijk secretariaat van Jong Management in Den Haag, conform artikel 15 lid 3 van onze statuten. Deze statuten zijn hier terug te vinden of worden op verzoek toegezonden.