Jong Management

Vacatures Dagelijks Bestuur

Jong Management is de landelijke vereniging voor jonge werkgevers gelieerd aan VNO-NCW. In 2019 komen er drie posities vacant in het Dagelijks Bestuur (DB).

Algemeen bestuurslid Jong Management Marketing & Communicatie m/v

Algemeen bestuurslid Jong Management Ledenwerving m/v

Algemeen Bestuurlid Jong Management m/v

Het DB houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van Jong Management. Het DB bestaat uit een Voorzitter, Vice- voorzitter, Penningmeester, een of meerdere algemeen bestuursleden en vergadert ongeveer eens per maand.

De rol van het DB is de leden van JM ondersteunen door met behulp van nut, fun en verdieping in te spelen op de behoefte van de leden. Tevens draagt het DB bij aan het ‘smoel geven’ van de vereniging (externe communicatie). De rol van het DB is een faciliterende rol die de verenigingsdoelstelling van persoonlijk en zakelijk groeien ondersteunt. De individuele rollen binnen het bestuur worden transparant gemaakt, zodat het voor een ieder duidelijk is wie wat doet.

De tijdsintensiviteit varieert sterkt gedurende het jaar maar beloopt om en nabij van een halve tot één dag per week.

Gezocht wordt naar nieuwe bestuursleden die :

  • Een heldere visie op de vereniging hebben en op de ontwikkeling van de vereniging;
  • In staat zijn om de leden van de vereniging met elkaar te verbinden;
  • In staat zijn om doeltreffend projecten te coördineren;
  • Affiniteit hebben met marketing & communicatie, acquisitie of HR.

Bestuurservaring in een kringbestuur is een pré.

Vacante posities:

  • Algemeen Bestuurslid, portefeuille Marketing & Communicatie
  • Algemeen Bestuurslid, portefeuille Ledenwerving
  • Algemeen Bestuurslid, portefeuille secretariaat en extern

Je bent als portefeuillehouder Marketing & Communicatie verantwoordelijk voor alle uitingen van Jong Management. Het betreft voornamelijk de digitale communicatiemiddelen zoals de website, mijn.jongmanagement.nl, social media en ons online magazine de e-GROW. Je doet dit in nauwe samenwerking met de secretarissen op het LS.

Als portefeuillehouder ledenwerving weet je als geen ander leden te binden en te verbinden en doe je dit resultaatgericht. Het bestuurslid ledenwerving is voorzitter van JM-Connect, de ledenwervende commissie.

De beheerder van de portefeuille landelijk secretariaat is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het LS. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de beide secretarissen en bereidt i.s.m. het LS en de voorzitter de vergaderingen voor. Tevens coördineer je samen met de voorzitter de relatie met externe contacten.

Herken jij je in een van deze profielen en wil jij je inzetten voor Jong Management door in het landelijk DB plaats te nemen? Reageer dan door een email met korte motivatie te sturen aan Tessa Ruijgrok (Vicevoorzitter DB) via info@jongmanagement.nl.