Jong Management

Anna Dieleman - Kring Midden Zeeland

JM’er in the Spotlight

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Anna Dieleman, geboren en getogen Zeeuwse. Op mijn tiende wist ik het al, ik wil tandarts worden. En zo geschiedde. Het feit dat ik een aantal jaar het boegbeeld was voor ‘Zeeuws Meisje Margarine’ van Unilever (Geen cent te veel!) stond deze ambitie niet in de weg. Een aantal jaar na mijn afstuderen in Amsterdam lonkte de thuishaven. Ik kreeg de kans om een praktijkruimte te kopen, een patiëntenbestand over te nemen en zo een eigen tandartspraktijk te starten. Deze onderneming ging ik aan met mijn man, die zich op het management stortte. Nu, vijf jaar later, trekt hij zich langzaam terug uit het bedrijf om zijn eigen ambities verder te ontplooien.

Onze praktijk zet sterk in op het voorkomen van gaatjes (preventie). Met name bij de jeugd, daar wordt de basis van een goed gebit gelegd. Naast reguliere randheelkunde, kan met bij ons ook terecht voor esthetische tandheelkunde.

Ook gaan we graag mee in de nieuwste ontwikkelingen, en hoop ik over een aantal jaar alles digitaal te kunnen doen. De eerste stappen daarvoor zijn gezet! (zie ook http://www.cerec.nl/patient/ even ter illustratie). Dit soort stappen zetten vergen goed ondernemerschap, de investeringen zijn groot en zijn niet 1, 2, 3 terugverdiend maar maken het werk heel leuk en voor de patiënt minder

In welk opzicht wil je in je werk nog groeien?

Tandarts is een solistisch vak, daarom biedt JM mij een heel fijn klankbord. Het ondernemen trekt mij enorm. Echter, die ene halve dag college ‘praktijkvoering’ op de universiteit biedt mij logischerwijs onvoldoende houvast. Om met jonge ondernemers met diverse achtergronden en ervaringen in contact te komen biedt mij nieuwe inzichten die ik kan toepassen in mijn praktijk. De onderneming bestaat ondertussen uit 12 werknemers die zorg bieden aan ruim 4.000 patiënten.

Hoe kwam je bij JM terecht en hoe draagt kring Midden Zeeland bij aan jouw persoonlijke en zakelijke groei?

Tijdens een bezoek aan ons notariskantoor werd ik door de kandidaat-notaris gevraagd om lid te worden van de club ‘JM Midden-Zeeland’. Dit is nu ruim drie jaar geleden. De contacten, bedrijfsbezoeken en nieuwe inzichten hebben mij persoonlijk verrijkt als ook ons bedrijf. Het aantal tandartsen in Nederland neemt fors af en de zorgvraag neemt toe. Die tendens is echt zorgelijk en maakt dat de werkdruk toeneemt. Mijn hoop is, dat er naast het zorg verlenen voldoende ruimte over blijft voor persoonlijke ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied als ook op ondernemersgebied. Jong Management is daarvoor de kring bij uitstek!

Anna Dieleman - Kring Midden Zeeland

Anna Dieleman
Kring Midden Zeeland

'De contacten, bedrijfsbezoeken en nieuwe inzichten hebben mij persoonlijk verrijkt als ook ons bedrijf.'