Jong Management

Bezoek Tweede Kamer

Evenementenverslag

Zo'n 35 leden hebben op 8 maart jl. een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het bezoek stond een vraaggesprek met Tweede Kamer lid Kees Verhoeven op het programma. Een week voor de verkiezingen leverde dat een interessant gesprek op. Na een gezamenlijk diner verplaatste het gezelschap zich naar het Binnenhof. Het programma werd voortgezet met een rondleiding door het Parlementsgebouw. In de fractiekamer van de VVD kreeg de groep vervolgens van lid Audrey Keukens een kijkje in de keuken van de Haagsche lobby. Daarna waren de politici aan het woord. Kamerleden Erik Ziengs en Anne Mulder gingen met de leden in gesprek over hun politieke loopbaan.

De avond werd dusdanig enthousiast ontvangen dat er wellicht in het najaar nogmaals een Tweede Kamer bezoek wordt georganiseerd.

Bezoek Tweede Kamer