Jong Management

Geef ruim baan aan de scale-up van jonge ondernemers

JM in de media

PERSBERICHT

Jong Management voorzitter, Daan Lammers: “Geef ruim baan aan de scale-up van jonge ondernemers”

Den Haag, 30 augustus

Meer dan de helft van jonge ondernemers tussen 25 en 35 lukt het niet om de start-up te laten doorgroeien naar een mkb-bedrijf. Dat blijkt uit het rapport ‘Ontplooiingskansen Jongeren’ van het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het rapport is mede opgesteld door Jong Management, de vereniging van jonge ondernemers, tot 40 jaar, gelieerd aan VNO-NCW. Jong Management pleit daarom voor betere faciliteiten voor scale-ups.

Daan Lammers (voorzitter Jong Management): “Bij Jong Management zien we dat bijna 50% van de startende ondernemers onder de 35 jaar is. Dat is een hartstikke mooie ontwikkeling. Maar echt belangrijk voor Nederland zijn natuurlijk de MKB bedrijven; de motor van de economie. Juist hier liggen kansen voor groei, werkgelegenheid en export. Uit het rapport blijkt dat jonge ondernemers meer moeite hebben om hun bedrijf te laten groeien van start-up naar scale-up. Zij hebben nog te weinig vermogen opgebouwd waardoor tegenslagen niet makkelijk opgevangen kunnen worden.”

Meer ondersteuning voor scale-ups van jonge ondernemers
Nederland wordt internationaal gezien als één van de best presterende landen als het gaat om de ondersteuning van (innovatief) ondernemerschap door de overheid.[1] Belangrijke onderdelen hiervan zijn wet- en regelgeving, fiscaliteit en informatieve hulp. Zo zegt 75% van de Nederlandse volwassen dat het makkelijk is een bedrijf te starten; een wereldrecord.[2] We zien enorme kansen voor jonge ondernemers en om die jonge ondernemingen te helpen groeien naar MKB-bedrijven. Hier ligt niet alleen een rol voor Jong Management als ondernemersvereniging, maar ook voor de overheid, aldus Daan Lammers

Het is belangrijk dat start-ups kunnen doorgroeien tot scale-ups; dit is goed voor de welvaart en economische groei van Nederland. Hier hebben ze de overheid bij nodig als betrouwbare partner die hen kan voorzien van ondersteuning en hen zekerheid kan bieden bij het ondernemen. De risico’s die ondernemers nemen betalen zich uit in werkgelegenheid; de banen van morgen worden gemaakt in scale-ups. Het is belangrijk dat er actie wordt ondernomen, want jonge ondernemers kunnen succesvol zijn als ze genoeg ruimte krijgen, ondersteuning en kansen om hun onderneming te laten groeien naar een MKB-bedrijf. Vanuit de overheid de taak om betere mogelijkheden aan te bieden, scale-ups helpen te internationaliseren, en het vestigingsklimaat te verbeteren door regelgeving te versoepelen.

De kans op succesvol ondernemerschap stijgt met de leeftijd, doordat er meer vaardigheden, kennis, sociaal netwerk en vermogen zijn verkregen en ingezet kunnen worden voor het bedrijf.[3] Over het aantal jonge ondernemers bestaan genoeg gegevens, maar over welke aanvullende vaardigheden jongeren voor ondernemerschap nodig hebben en met welke risico’s jongeren beter moeten kunnen omgaan is weinig informatie voorhanden. Hier ligt een kans voor de overheid om dit beter inzichtelijk te maken.

Daan Lammers: “Het feit dat scale-ups bijdragen aan de welvaart in Nederland en dus van grote waarde zijn voor onze economie zou het kabinet moeten ondersteunen met betrouwbaar beleid zodat zij zich gesterkt worden risico’s te nemen. Als je het mij vraagt moeten we in Nederland ruim baan geven voor scale-ups van vooral jonge ondernemers, de bedrijven die welvaart van ons land in de toekomst waar moeten maken.”

Jong Management laat jonge ondernemers groeien
De vernieuwing die jonge ondernemers met zich meebrengen is essentieel voor een gezond ondernemersklimaat. Bij Jong Management zien we dat jonge ondernemers elkaar helpen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. De kansen die omschreven worden in het rapport geven aan dat wat we als vereniging al meer dan 100 jaar doen, nog steeds ontzettend relevant én noodzakelijk is.

Over Jong Management
Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan VNO-NCW, die zich richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar binnen marktgerichte ondernemingen en organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-) verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf. Door vele jaarlijkse activiteiten komen zij in contact met elkaar en vormen een hecht netwerk. JM heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Dit gebeurt voornamelijk door de organisatie van maandelijkse evenementen en bijeenkomsten. In totaal organiseert de vereniging zo’n 300 evenementen per jaar.

Over het SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de Sociaal-Economische Raad (SER) en jongerenorganisaties: FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, Jong AWVN, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke Studentenvakbond (LSVB), Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Deze verkenning is het eerste SER-product waaraan het SER Jongerenplatform, onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer, meewerkt. De verkenning wordt 30 augustus in de raadsvergadering vastgesteld. Op 10 september zal het rapport ‘Ontplooiingskansen Jongeren’ aan de Tweede Kamer aangeboden worden door het Jongerenplatform.


[1] Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2018, Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018.

[2] Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2018, Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019.

[3] [3] CPB, 2014, Succes als startende zelfstandige, CPB Achtergronddocument 24 december 2014.

Geef ruim baan aan de scale-up van jonge ondernemers