Jong Management

Inge Stoter - Kring Groningen

JM’er in the Spotlight

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Inge Stoter (30) en als zelfstandige heb ik in 2016 de opdracht gekregen Innovatielab Thialf op te zetten en te managen. Innovatielab Thialf is een samenwerking van Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD, die gezamenlijk investeren in sportinnovaties voor de topsport, breedtesport en fanbeleving. Naast het managen van Innovatielab Thialf ben ik bezig met een promotietraject over talentontwikkeling in schaatsen bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vind het fantastisch om de diepte in te gaan, als het gaat om menselijk bewegen, maar ik vind het ook erg belangrijk dat deze kennis voor iedereen beschikbaar wordt. Mijn persoonlijke missie is om sportwetenschappelijke kennis dichterbij de praktijk te brengen en dit kan ik perfect doen in mijn huidige functies. Ik werk hierbij nauw samen met het Sport Science Institute Groningen, welke ik in 2016 heb opgericht met 6 hoogleraren. Het doel van dit instituut is om sportwetenschappelijke kennis vanuit verschillende disciplines (psychologie, sporteconomie, genetica, bewegingswetenschappen en meer) samen te brengen en te delen met de praktijk.

In welk opzicht wil je in je werk nog groeien?
Persoonlijk zou ik graag willen groeien op het gebied van leiderschap. Tot nu toe heb ik heel flexibel en autonoom kunnen werken, maar het zou mooi zijn om de komende jaar het team verder uit te breiden en me te kunnen ontwikkelen op de daarbij horende management- en leiderschapskwaliteiten. Op zakelijk vlak wil ik een aantal succesvolle producten opleveren die niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland vol gebruikt worden. Dan is de innovatie pas echt voltooid voor mij.

Hoe kwam je bij JM terecht en hoe draagt kring Groningen bij aan jouw persoonlijke en zakelijke groei?
Als wetenschapper is het mijn ambitie om kennis meer naar de praktijk te brengen. Lezingen en publicaties gaan daar in mijn ogen te weinig bij helpen. Er moet samen met het bedrijfsleven en de sport gewerkt worden aan oplossingen die mensen in het dagelijks level kunnen gebruiken. De samenwerking met het bedrijfsleven heb ik 2 jaar geleden opgepakt binnen Innovatielab Thialf, maar ik was nog redelijk onbekend in deze wereld. Daarbij moest ik in een keer zelf een stichting runnen. Je kunt waarschijnlijk begrijpen dat sparringspartners op ondernemerschap zeer welkom waren. Een bekende wees me op JM, waarna ik met een van de leden een borreltje heb gedaan om meer over JM te weten te komen. Ik ben nu met veel plezier een half jaar lid en heb al veel inspiratie en kennis uit de bijeenkomsten gehaald!

Inge Stoter - Kring Groningen

Inge Stoter
Kring Groningen

'Ik vind bij Jong Management sparringpartners op ondernemerschap en ik heb in het half jaar dat ik pas lid ben al veel inspiratie en kennis uit de bijeenkomsten gehaald!'