Jong Management

Klimaatdialoog Jonge Klimaatbeweging

Evenementenverslag

Op zaterdag 13 oktober organiseerde de Jonge Klimaatbeweging wederom een Klimaatdialoog. JM-Lid Erik van de Worp was hierbij aanwezig en bracht verslag uit van de bijeenkomst.

Nog niet eerder was JM betrokken bij de Jonge Klimaatagenda. Toen ik de oproep voor de tweede jonge klimaatdialoog las, heb ik direct gereageerd. Het klimaat is iets wat mij triggert en bovendien ligt het in het verlengde van mijn functie als aanjager van circulariteit bij een bouw- en wegenbouwbedrijf.

Deze bijeenkomst was de tweede in een serie van drie sessies, volgend op de Jonge Klimaatagenda die ongeveer een jaar geleden is gepresenteerd. Het doel is om, middels de klimaatdialogen, de reeds gepresenteerde agenda verder aan te scherpen en de urgentie te verhogen. Het doel is om met de Jonge Klimaatagenda te kunnen lobbyen in Den Haag. Inmiddels is de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigd aan de overkoepelende tafel van het klimaatberaad, waarbij er rechtstreeks gesproken wordt met Ed Nijpels en de voorzitters van de sectortafels. Op die manier ligt er dus een mogelijkheid om als jongere of jonge ondernemer je geluid te laten horen over de inhoud van het klimaatakkoord. Met die insteek ben ik er zelf ook heengegaan.

We werden ontvangen op het hoofdkantoor van Greenchoice in het centrum van Rotterdam, met een groep van zo’n 60 man van wie bijna iedereen een jongerenorganisatie vertegenwoordigden. We begonnen we met een algemene introductie. Daarna gingen we in groepen uit elkaar op basis van de deelthema’s van de agenda: educatie, voeding, mobiliteit, wonen en werken. Ik was onderdeel van het thema ‘werken’. Daarbij hebben we het gehad over hoe duurzaam werk er in de toekomst uit moet zien, hoe we onze vrije tijd gaan besteden en hoe we meting van klimaat en duurzaamheid een plaats kunnen geven. Ik vond het stuk voor stuk interessante onderwerpen waar veel verschillende perspectieven op los werden gelaten. De middag sloten we af met een workshop over de Sustainable Development Goals.

Al met al vond ik het een waardevolle middag. Ik vind het belangrijk dat wij als jonge managers en ondernemers onze stem laten horen als het gaat over de toekomst van onze maatschappij ten aanzien van het klimaat. Dit is daar een uiterst geschikt middel voor. Wij zijn de toekomst en dan kunnen we dat maar beter op een goede manier proberen te beïnvloeden met de kennis en ervaring die wij hebben. Wat mij betreft krijgt dit een vervolg, doe je mee?

Klimaatdialoog Jonge Klimaatbeweging