Jong Management

Wet Werk en Zekerheid verdient topprioriteit

JM in de media

Jonge werkgevers vinden hervorming Wet Werk en Zekerheid topprioriteit in de formatie

Den Haag, 29 maart 2017

Een grondige hervorming van de Wet Werk en Zekerheid moet volgens leden van jonge werkgeversvereniging Jong Management topprioriteit zijn tijdens de formatie. Nu duidelijk is geworden dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks worden gestart, hoopt Jong Management dat de onderhandelaars tot een daadkrachtig compromis kunnen komen dat de huidige problemen van de wet wegneemt. ‘Juist onze leden, vaak jonge en innovatieve ondernemers, zijn positief ingesteld en willen niks liever dan groeien en meer werkgelegenheid bieden. Zij willen graag mensen aannemen maar de risico’s die de wet nu met zich meebrengt zijn te groot’, aldus voorzitter Julius Kousbroek.

In een enquête onder de circa 1000 leden spreekt een overgrote meerderheid van Jong Management zich uit voor hervorming van de arbeidsmarkt. Naast de versoepeling van het ontslagrecht zien de leden graag dat een nieuw kabinet het mogelijk maakt om vaker tijdelijke contracten aan te bieden en dat er nieuwe vormen van het contract komen. Als het aan de jonge werkgevers ligt, moet het mogelijk worden contracten aan te bieden voor 1, 2 of 5 jaar.

‘Het gaat om duidelijkheid en zekerheid, voor de werknemer maar ook voor de werkgever’ zo betoogt Kousbroek. ‘Als jonge werkgevers zien wij dat de arbeidsmarkt verandert en wij willen graag dat de regelgeving daarin meegaat in plaats van tegenwerkt. We hopen van harte dat de politieke partijen dit aan de onderhandelingstafel kunnen omzetten in goed beleid dat voor alle betrokkenen toekomstbestendig is.’

Noot voor de redactie


Jong Management is dé vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar en telt ruim 1000 leden die werkzaam zijn in marktgerichte ondernemingen en organisaties. Jong Management is gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Lotte Meijborg, Algemeen Secretaris.
Tel.: 070-3490475/ 06-15870580
E-mail:
l.meijborg@jongmanagement.nl