Jong Management

STORM 2021: Een wervelwind aan ideeën

Evenementenverslag

Ledenwerving, hoe belangrijk is dat wel niet? Zeker in deze tijd. Op dinsdag 20 april vond STORM plaats, een online brainstormsessie over dit belangrijke onderwerp. Onder begeleiding van creatief expert Karl Raats gingen we vol frisse moed aan de slag met verschillende brainstorm technieken. Het resultaat? Zes prachtige pitches en een karrenvracht aan ideeën.

Brainstormensessies

Verdeeld in groepjes van vier à vijf personen gingen we brainstormen.We werkten met drie rondes waarbij verschillende brainstormtechnieken werden toegepast. Steeds stond de hoofdvraag centraal: Hoe kunnen we jonge ondernemers verenigen in Jong Management?

In de eerste ronde gingen we met een provocatie aan de slag. Hierbij begin je met een stelling waarvan je weet dat deze nooit werkelijkheid wordt, maar deze laat je wel naar nieuwe oplossingen zoeken. De provocatie was dan ook: 'bestaande- of oudleden mogen geen nieuwe leden meer aandragen'. In de tweede ronde gingen groepjes met een willekeurig woord aan de slag om tot nieuwe ideeën te komen en in de derde ronde toetsten ze vanuit verschillende denkhoeden een aantal ingebrachte ideeën.

Er kwamen prachtige ideeën naar voren, van het meer inzetten op social media, samenwerkingen aangaan met partners, een festival organiseren voor ondernemers. Ideeën genoeg! Na de drie brainstormrondes kregen de groepjes nog kort te tijd om hun beste idee vorm te geven en te pitchen aan Karl.

Lustrumfeesten, baby JM'ers en the fear of missing out!

Pitch 1: Organiseer iedere vijf jaar als kring een lustrumfeest waarbij iedereen welkom is: bestaande leden, oud leden, alumni, maar zeker ook introducees. Vier met elkaar de fantastische jaren die hebben plaatsgevonden, maar geniet ook alvast van de vijf mooie jaren die gaan komen.

Pitch 2: Benader als kring actief bedrijven in de regio. Zoek hiervoor de samenwerking met partijen als het FD Gazellen op, maak gebruik van mooie lijstjes van snel groeiende start-ups in de regio. Daarnaast ligt er ook vanuit JM Landelijk een kans om met deze organisaties een samenwerking aan te gaan en elkaar op vlakken echt te versterken.

Pitch 3: We gaan als kringen actief gebruik maken van LinkedIn waarbij we eigen landingspagina op de JM site. Hier vind je o.a. korte updates over evenementen die zijn geweest, blogs over wat leden meemaken, voorstelrondjes met kringleden (wie zijn ze en wat doen ze). Met deze content zullen we nieuwe leden prikkelen om lid te worden.

Pitch 4: We zien een grotere afstand ontstaan tussen oudere en jonge JM leden. Daarom is het goed om een aparte ‘Jongerenkring’ op te richten voor hele jonge, ondernemende mensen. Hierbij kunnen we de samenwerking aangaan met onderwijsinstellingen en hoge scholen. Hier moeten studenten zich al aangetrokken voelen tot het ondernemerschap en al kennis maken met JM. We missen als JM op dit moment de boot van mensen die net vanuit school het werkveld betreden. Die vinden dan al snel clubjes. Zie dit als een landelijke kring die graag zichzelf willen verenigingen en ontwikkelen. Vervolgens heb je drie generaties: Jong JM'ers, JM'ers en de alumni. Onder deze groepen kan je kruisbestuiving laten plaatsvinden. 'Laat de jonge honden kennis maken met oude bazen'.

Pitch 5: Haal de aanmeldbutton weg! JM is een exclusief top netwerk voor en door haar leden. Een club die ambitieus, maar ook gezellig is. Maar vooral een club voor en door haar leden. Onze leden zijn onze helden. De verhalen, prestaties en mooie content over onze leden willen we dan ook maandelijks zichtbaar maken en promoten met een budget om dit te boosten. Zorg dat je met content zorgt voor een gevoel van ‘hier wil ik bij horen’. Creëer FOMO, the Fear Of Missing Out.

Pitch 6: Vanuit het willekeurige woord ‘kachel’ ontstond het idee dat een kachel altijd moet blijven branden. Dit heeft een link met ons voorstel. Als jij je aanmeldt als nieuw lid, moet je direct een nieuw lid meenemen. Doe je dit niet krijg je te maken met sancties. Dan betaal je dubbel, of moet je gênante verhalen vertellen in de kring. Deze sancties worden steeds erger totdat je een nieuw lid aanbrengt. En voor dit nieuwe lid begint het riedeltje opnieuw.